Οικονομικά Αποτελέσματα

Με βάση τις κείμενες διατάξεις, περί δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων, ακολουθούν οι σχετικές αναρτήσεις, σύμφωνα με την υποχρεωση ανάρτησης έως τις 10/6/2013.

 

Αποτελέσματα Χρήσης 2012

Αποτελέσματα Χρήσης 2013

Αποτελέσματα Χρήσης 2014