Εκδρομές στα Μέτρα σας

  Η MILIAS CAMPS σχεδιάζει για παιδιά και μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου μια πληθώρα προγραμμάτων κάθε χρόνο.

  Εκτός αυτών, ομάδες νέων (ή και λιγότερο νέων...) που επιθυμούν να οργανώσουν ένα δικό τους συγκεκριμένο πρόγραμμα με δραστηριότητες στη φύση, μπορούν να μας συμβουλευτούν για να σχεδιάσουμε μαζί την εκδρομή τους, ανάλογα με τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.