Για Επιχειρήσεις και επαγγελματικές ομάδες

Η “MILIAS CAMPS” εκτός των δραστηριοτήτων για παιδιά, διοργανώνει προγράμματα και εκδρομές περιπέτειας και για εταιρικούς πελάτες.

Τα προγράμματα βιωματικής μάθησης που διοργανώνει η “MILIAS CAMPS”, απευθύνονται σε στελέχη και εργαζόμενους επιχειρήσεων και έχουν ως στόχο τη γνωριμία των μελών μεταξύ τους, τη βελτίωση των σχέσεων τους και τελικά την λειτουργία τους ως μία δυνατή και δημιουργική ομάδα.

Για λεπτομέρειες, περισσότερες πληροφορίες και “στήσιμο” ενός δικού σας ξεχωριστού προγράμματος, επικοινωνήστε μαζί μας.