Δηλώσεις Συμμετοχής

 Για τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων παιδιών στις δραστηριότητες της MILIAS CAMPS, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και η υπογραφή δήλωσης συμμετοχής από τον γονέα που θα βρείτε παρακάτω. Οι δηλώσεις αποστέλλονται με μειλ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ( miliascamps@gmail.com).

Για λεπτομέρειες και πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή με μειλ. Τα προγράμματα μπορεί να αλλάξουν αναλόγως των καιρικών συνθηκών και της σύνθεσης του γκρούπ.